Det är lätt att man som företagare stirrar sig blind på de ekonomiska redovisningarna, med en överdriven fokus på intäkter och lönsamhet, och att man glömmer bort vilka det är som är allra viktigast i företaget – de människor som uppskattar det ni erbjuder och fortsätter att välja er framför konkurrenterna. Kundnöjdhet kan mätas med olika nyckeltal – det som kallas för customer success på engelska – och på senare tid har det uppstått väldigt sofistikerade mjukvaror som hjälper företag att analysera detta på djupet.

Fördelarna med avancerad och pågående analys av företagets customer success är att man får en komplett bild av hur företaget presterar på marknadsplatsen. Med hjälp av nyckeltal ser du på löpande band (och i realtid) hur starka dina kundrelationer är, hur de löpande månadsintäkterna utvecklas med tiden, hur mycket det kostar er att behålla kunderna och hur lång den genomsnittliga livstiden är per kund.

Allt detta hänger samman och mynnar ut i kalkylbladen i ekonomichefens hand, så istället för att bara fokusera på siffrorna i de finansiella redovisningarna, som inte vittnar om de bakomliggande mekanismerna, har du möjlighet att kontrollera både nuläget och framtiden med denna data. 

Customer success plattformar ger dig en djup förståelse för vilka dina kärnkunder är, hur de beter sig, vad som får dem att vilja köpa mer av dina produkter eller tjänster och hur du kan få dem att köpa mer och stanna längre som nöjd kund. Kommunicera med dina kunder, visa dem att du bryr dig om dem och uppskattar deras lojalitet.