Enskild firma

Starta och driva enskild firma

Vem kan starta och driva ett eget företag? Vad finns det för krav på både personen och företaget? Vid uppstart av ett företag behöver man till och börja med välja vilken företagsform som man vill använda sig av. Enskild firma är vanligt att många startar med, framförallt om den drivs i något mindre omfattning. Ekonomin i den enskilda firman hänger ihop med den personliga ekonomin. Går det bra i den enskilda firman går det bra totalt sett för ekonomin liksom på samma sätt om ekonomin inte alls skulle gå bra.

På verksamt.se finns mycket information och det är också här som ansökan görs. Det är många delar att fylla i och innan ansökan görs behöver man ha tänkt igenom det hela. Hur vill man att företaget ska framstå? Många små saker kan vara avgörande för vissa kunder om de väljer att anlita eller inte. Istället för en stor företagsbil kanske det räcker med en elmoped i snygg stil för att transportera sig själv. Samarbete med andra svenska företag kan också vara av stor vikt och lyfta fram för att locka potentiella kunder.

En affärsplan med tydligt mål och en taktik om hur man ska nå dit behöver redovisas samt vilka näringsgrenar som man tänker sig att arbeta inom, så kallade SNI koder. Att driva eget företag är kul och spännande, provar man inte så kommer man inte heller veta om affärsidén är god nog och skulle fungera.