Kontoret – Inte bara en arbetsplats

2020 var året när kontorets roll i våra arbetsliv ändrades drastiskt. Visst var det bra att vi blev tvungna att arbeta hemifrån, för att visa att distansarbete fungerar för långt många fler än vi tidigare trott. Samtidigt kan nog alla som jobbade hemifrån under några månader vittna om att det är ett väldigt ensamt sätt att jobba. Slutsatsen av det här är att kontoret som arbetsplats fick mindre betydelse samtidigt som kontorets betydelse som social mötesplats ökade. Detta kan vara en lärdom väl värd att ta till sig även för dig som företagare. Att driva ett eget företag är oftast väldigt ensamt, så det kan vara bra att andra människor i närheten under dagarna. I bästa fall kan de bidra med information du behöver, och i värsta fall är det “bara” trevliga att ta en kaffe med.

Kontor för ensamföretagare

Många som startar företag väljer bort kontoret och jobbar hemifrån, åtminstone under den första tiden. En kontorslokal är en “onödig utgift” för ett alldeles nytt företag. Det är ett tankesätt som vi förstår till fullo, men vi vill också påminna om kontorets roll som social arena. Om du inte jobbar som konsult hos kunder så kan det göra underverk för din produktivitet och ditt välmående att skaffa ett kontor att gå till på dagarna. För ensamföretagaren är ett kontorshotell Södermalm ett smart alternativ, eftersom du då får kolleger på köpet. Utöver kolleger får du ett kontor med all IT du behöver för både arbete och möten. Konferensrum finns givetvis också.
colleagues doing high five